Overslaghal voor huishoudelijk afval op Leuvensteenweg in Muizen

IVAREM trekt milieuvergunningsaanvraag in. Haalbaarheidsstudie omtrent spoortransport wordt opgestart.

IVAREM komt met volgende mededeling:

IVAREM diende eind december 2016 een milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een overslaghal voor huishoudelijke afvalstoffen op haar site te Muizen. Ze trekt de vergunningsaanvraag in om een degelijke haalbaarheidsstudie uit te voeren omtrent het spoortransport. 

Met de bouw van de overslaghal wil IVAREM de afvaltransporten uit het centrum van haar werkginsgebied optimaliseren. Het ingezamelde huishoudelijk afval kan van daaruit over de weg of over het spoor naar de verwerkingsinstallatie te Geel vervoerd worden. IVAREM heeft beslist om haar milieuvergunningsaanvraag voor de overslaghal  in te trekken en eerst een degelijke haalbaarheidsstudie uit te voeren omtrent het spoortransport. Op die manier wil IVAREM uitsluitsel hebben over de financiële en logistieke impact van de beslissing en betere garanties bieden op korte en lange termijn.

Na het afwerken van de haalbaarheidsstudie wordt beslist of de milieuvergunningsaanvraag terug wordt ingediend.

Buurtraad De Spreeuw is tevreden dat één van onze bezwaren toch wordt opgepikt en verder onderzocht.

Written by admin