Categorie: Woonuitbreidingsgebied

Bouwgronden in overvloed in Vlaanderen

Is realisatie van woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek nog nodig als je bedenkt dat er nog ruim 410.000 percelen bouwgrond beschikbaar zijn?

Alstom verkaveling komt dichterbij

Stad Mechelen zet door met verkaveling Alstom, ondanks bezwaarschrift van buurtraad De Spreeuw. Eens te meer moet De Spreeuw dit vernemen via de pers (GVA van 06/09/07).

Persmededeling Vlaamse Regering 20-07-07

De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen in het dossier afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen. Lees hierover meer in de persmededeling van de Vlaamse Regering van vrijdag 20 juli 2007. Commentaren: GVA 23-07-07 Mechelen kan bijna 1000 woningen bouwen. GVA 23-07-07 Vlaanderen volgt blinde plannen van Somers niet. GVA 25-07-07 Wij kiezen voor wonen aan… Read more »

Ontwikkeling Alstom

De Spreeuw heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de verkavelingsaanvraag van Alstom in de Lotelingstraat. Het gaat om een ontwikkeling van 50 wooneenheden. Waarom een bezwaarschrift?

De Spreeuw op gesprek bij nieuwe schepen

In het nieuwe bestuursakkoord staat dat de stad Mechelen 250 woningen wil in Spreeuwenhoek-Venne. Dat zijn er veel minder dan de oorspronkelijk geplande 650. De Spreeuw is alert en vraagt nieuwbakken schepen Karel Geys hoe de vork in de steel zit.

Algemene Bewoners Vergadering 06-12-06

Op woensdag 6 december was het weer zover. In zaal Rerum Novarum was het terug Algemene BewonersVergadering om 20u. Er was een behoorlijke opkomst van de Muizense bevolking. Van het stadsbestuur is enkel W. Schroons tegen het vragenuurtje aangekomen. Hier kan je de presentatie van Spreeuwenhoek bekijken. Hier artikel in De Standaard ivm bestuursakkoord.

Overleg met Stad 15-05-06

Op 15 mei was er op initiatief van de stad Mechelen overleg met buurtraad De Spreeuw. De presentatie gegeven door Technum is hier te bekijken. Het was een constructieve vergadering.

Resultaten Mobiliteitsstudie 28-06-06

Op 28-06-2006 werden de voorlopige resultaten van de Mobiliteitsstudie van Vectris voorgesteld door de stad Mechelen aan buurtraad De Spreeuw.

Ruimtelijk Structuurplan Mechelen

Het ruimtelijk structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. De stad bepaalt hiermee het kader voor het toekomstige ruimtelijk beleid. Het structuurplan verduidelijkt de grote lijnen van het beleid, de strategische keuzes en op welke wijze de stad zich wil positioneren in Vlaanderen. Download hier het ruimtelijk structuurplan Mechelen.