Categorie: Woonuitbreidingsgebied

MuizenWater II

Na een paar maanden nog steeds een beangstigende waterhuishouding in beeld. Hier enkele foto’s

MuizenWater II

Waterhuishouding in beeld, tijdens de maand november 2010. Hier enkele foto’s

Infovergadering 8 maart 2010

Infovergadering van Stad Mechelen in refter van Sint Lambertusschool! Het is 5 voor 12. Hier vind je alle info.

Wat groeit er in mijnen hof?

Buurtraad De Spreeuw stelt vast dat er op 8 december een informatievergadering is in het Kranske (20u) waarop Trui Maes (UGent) de voor en tegens van het nieuwe plan voor Spreeuwenhoek vanuit de kant van de specialisten komt toelichten. 

Licht gewijzigde plannen Spreeuwenhoek

Op 10-11-2009 werd overleg gepleegd met de bewonersbegeleidingsgroep (buurtraad en dorpsraad). Enkele wijzigingen werden toegelicht alsook de inrichting van straten en type woningen. 

Stilte rond plannen Spreeuwenhoek

Het is stil rond de plannen van Spreeuwenhoek. Tijdelijk of schijnbaar. In dit tijdelijk dipje willen we toch even herhalen waar Buurtraad De Spreeuw in dit dossier voor staat en gaat.

Nieuw plan Spreeuwenhoek – 18 mei 2009

Op de bewoners-begeleidingsgroep van 18 mei werd een nieuwe versie van het plan Spreeuwenhoek voorgesteld. Hier meer info en artikels in de pers verschenen.

Hoe zit het met de woonbuurt

Na de bewonerbegeleidersvergadering van half november 2008 is het schijnbaar wat stilgevallen met Spreeuwenhoek-Venne. Maar niks is minder waar. Het plan (zie vorig artikel “Het nieuw plan Spreeuwenhoek”) wordt op vraag van de provincie stevig bijgewerkt. UPDATE van de timing.

Nieuw plan: Opmerkingen buurtraad De Spreeuw

Op 14 november had buurtraad De Spreeuw overleg met de Stad Mechelen. Het verslag met onze opmerkingen op het nieuwe plan Spreeuwenhoek vind je hieronder. Hier een artikel in GVA (17-11-2008).

Nieuw plan: Info voor eigenaars

Eigenaars kunnen terecht bij Stad Mechelen. Hier verzamelen we enkele antwoorden alsook enkele nuttige links met info.

Het nieuw plan Spreeuwenhoek

UPDATE! De stad heeft op 24 oktober de plannen voor Spreeuwenhoek aan buurtraad De Spreeuw voorgesteld. De timing voor de aanpak en de communicatie die de stad Mechelen nastreeft, vindt u hier.

Woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek is gestart

UPDATE! 282 bouwkavels in Spreeuwenhoek (GVA 14-06-2008). Reactie van voetbal Muizen (GVA 17-06-2008). Realisatie van Spreeuwenhoek. Wat vernamen we nog en wat heeft de buurtraad nog ondernomen? 

Stad snijdt Spreeuwenhoek aan

Stad snijdt Stuivenberg en Spreeuwenhoek aan (bericht in GVA van 15-03-08). Plannen voor Spreeuwenhoek aangepast (bericht in HLN van 04-03-2008).

Bezwaarschrift tegen GRUP

Het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) is hier te consulteren: Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (5 MB) Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bijlage Luchtfoto (1,7 MB) Bestaand gewestplan (6,3 MB) Andere plannen (6 MB) Verkavelingsvergunningen (3,7 MB) Hier kan je het bezwaarschrift van de buurtraad in detail raadplegen. In kort de grote lijnen: De taakstelling 2007 die in het Ruimtelijk… Read more »