Categorie: Woonuitbreidingsgebied

NIEUWE RUP

STADSBESTUUR STELT KRIJTLIJNEN NIEUWE RUP VOOR AAN BUURTBEWONERS OP ALGEMENE BEWONERSVERGADERING

Politieke enquête

Politieke enquête over Spreeuwenhoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met onderaan de antwoorden van onze politiekers…

Alstomsite (voormalige Rateaufabriek) wordt Depot Rato – Infovergadering 26-03-2015

Het Mechels architectenbureau Tecro & Krea heeft op een infovergadering in Muizen samen met het stadsbestuur van Mechelen en projectontwikkelaar RPD de plannen bekend gemaakt van de ontwikkeling van de Alstomsite (de voormalige Rateaufabriekà tot Depot Rato. 59 woningen extra bovenop de 369 van het woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek-Venne.

Buurtraad De Spreeuw maakt zich grote zorgen

Buurtraad De Spreeuw maakt zich grote zorgen over de waterhuishouding in het nieuwe RUP Spreeuwenhoek. Dit naar aanleiding van nieuwe vaststellingen door het studiebureau Hydroscan. Dat stelt een beperkte waterinfiltratiecapaciteit van de bodem vast en waarschuwt voor te weinig waterbuffering. Tegelijk heeft De Spreeuw ook nog andere zorgen.

Ontwikkeling Ragheno Park

Stad Mechelen heeft grootse plannen met het Ragheno Park. Bekijk de concrete voorstellen opgemaakt door Health Invest.

Verkiezingen 2012

Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen met Spreeuwenhoek-Venne? Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Buurtraad De Spreeuw naar hun verkiezingsbeloften.

Definitief plan Spreeuwenhoek

Het definitief plan woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je kan het hier raadplegen en meer info vinden van de laatste planning.

Info-avond 29 maart 2011 – Bezwaarschrift

Op dinsdag 29 maart werd in het Kranske een Info-avond georganiseerd door buurtraad De Spreeuw om duidelijk te maken welke bezwaren zij heeft en hoe bewoners een bezwaarschrift kunnen indienen. Lees hier de reacties in GVA, HLN, HNB (04-04-2011) en RTV (03-04-2011).